MAKALELER
  Sıralı
1 2 3 4 5
AKP, CHP ve HDP Seçim Bildirgelerinde Sosyal Politika Makale / 2015 / Sosyal Demokrat Dergi, Mayıs-Haziran Sayısı

AKP, CHP, HDP Programının Sosyal Politika Açısından Değerlendirilmesi Makale / 2015 / Sosyal Demokrat Dergi, Mart-Nisan sayısı

MERKEZİ YÖNETİMLE İLİŞKİLER, KISITLAR VE HARCAMALAR ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BELEDİYECİLİK VE DÖRT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇISINDAN UYGULAMALAR Makale / 2014 / Çalışma ve Toplum, s.11, 2014/3

AKADEMİK ALANDA SOSYAL POLİTİKA NEREYE? Makale / 2013 / Çalışma ve Toplum, S.36, 2013/1

YAZKO-SOMUT VE FEMİNİZMİN DİLE GELMESİ Makale / 2013 / Somut: 4. Sayfa: İlk Feminist Yazılar, 30. Yıl Kitabı, Yayına Hazırlayan, Stella Ovadia ve Evin Doğu, Kadın Kültür İletişim Vakfı, Ankara, 2013

SOSYAL DEMOKRASİYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK! Makale / 2012 / Sosyal Demokrat Dergi, S.18, Haziran

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE “CİNSİYET” EŞİTLİĞİ POLİTİKALARI: SOL FEMİNİST BİR ELEŞTİRİ Makale / 2011 / Çalışma ve Toplum. S. 29, 2011/2

BÜYÜYEN YOKSULLUK VE YOKSUNLUK SORUNU KARŞISINDA İNSAN HAKLARI TARTIŞMALARI Makale / 2011 / 21. Yüzyılıİnsan Haklarını Korumada Karşılaşılan Sorunlar: (Yayına Hazırlayan) İoanna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 2011l

Yandaki listeden seçim yapınız.

Tüm hakları saklıdır. © 2014

Kullanım Koşulları | Yönetim