Kitaplar

Kitaplarım (tarih sırasına göre):

Aptal İnsanlar, Zeki Makineler: İnsan, İnsanlık, Teknoloji, İletişim Yayınları, İstanbul, 2023

 1. Sosyal Politika, 5. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 2018
 2. Himmet, Fıtrat, Piyasa: AKP Döneminde Sosyal Politika, (der. A. Çelik – M. Koray), 2. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017
 3. Kapitalizm Küreselleşirken Dünya Ahvali, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011
 4. Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sosyal Diyalog, Belediye‐İş Sendikası Yayını; Ankara, 2007
 5.  Avrupa Toplum Modeli, İmge Kitabevi, Ankara, 2005
 6. Küreselleşme ve Ulus Devlet (der. M. Koray), Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul, 2001
 7. Gıda Sektöründe Çalışan Kadınların Durumu (M. Koray; S. Demirbilek; T. Demirbilek), TC. Başbakanlık KSGM, Ankara, 1999
 8. Endüstri İlişkileri, 3. Baskı, Doğruluk Matbaası, İzmir, 1996
 9. Değişen Koşullarda Sendikacılık, TÜSES, İstanbul, 1994
 10. Çalışma Yaşamında Kadın Gerçekleri, Basisen, İstanbul, 1993
 11. Devlet‐Kadın‐Siyaset (Ş. Tekeli; M. Koray), TÜSES, İstanbul, 1993