Yaşam Öyküsü

İzmir’de doğdum , büyüdüm. İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir sure avukatlık deneyimim oldu, sonra da akademik kariyer… Ege Üniversitesi’nde asistan olarak başladığım akademik yaşam, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden geçerek devam etti. Şimdi emekli bir öğretim üyesiyim. Çalıştığım alan, esas olarak Sosyal Politika, Sosyal Ekonomi; bu geniş alanda küreselleşmeden Avrupalılaşmaya, ekonomik büyümeden bölüşüme, istihdamdan gelir dağılımına, kadın meselelerinden küresel ısınmaya kadar birçok konuyu öğrenmeye çalıştım. Bu konularda birçok kitabım ve makalem var; web sayfasında bunlarla ilgili bilgi bulanabilir.  

Akademik çalışmaların yanı sıra gazete yazılarım da oldu; 10 yıl boyunca BirGün Gazetesi’nde her Cuma köşe yazısı yazdım. Bu yaşam deresinde yüzmeyi yazmakla öğrendim diyebilirim. 

İki çocuk annesiyim, iki de torunum var; çalışma yaşamım gibi özel yaşamımda da  “iki arada bir derede” kalmalar çok oldu. Yaşadıkça, yaşamın bu ikilemler içinde var olduğunu, biri olmadan öbürünün olamayacağını da öğrendim ama insana düşen seçimler olduğuna da kuşku yok. 

Bu seçimlerden biri de, hepimize düşen  “insanlık ve barbarlık”  arasındaki seçim!… Turgut Uyar’ın şiirinde dediği gibi, bize öğretilmeyen ve yanıtını insan olarak bizim bulacağımız sorulardan biri de bu;  insan için, insanlık için ne istiyoruz; bu güzelim yeryüzünde birlikte var olabilmenin yolu ne? Bugün yeryüzündeki yaşamı bile tehlikeye sokan distopik bir gidiş varsa, bundan kurtulmanın yollarını aramak da insana düşmekte. Web sayfasının amacı da bu arayışa karınca kararınca katılmaktan ibaret… 

Sonsuz ve Öbürü

(Turgut Uyar)

en değerli vakitlerinizi bana ayırdınız

sağolunuz efendim

gökyüzünün sonsuz olduğunu bana öğrettiniz

öğrendim

yeryüzünün sonsuz olduğunu öğrettiniz

öğrendim

hayatın sonsuz olduğunu öğrettiniz

öğrendim

zamanın boyutlarının sonsuzluğunu

ve havanın bazen kuşa döndüğünü öğrettiniz

öğrendim efendim

ama sonsuz olmayan şeyleri öğretmediniz

efendim

baskının zulmün kıyımın açlığın

bir yelere kıstırılıp kalmanın susturulmanın

aşk mutluluğunun ve eski hesapların

aritmetiğin bile

bunları bulmayı bana bıraktınız

size teşekkür ederim